Sivas Bilgi Bankası /sivastr.com .. SİVASHABER / GÜNCEL HABER / Başyazı
Haber - Duyuru Basın İletileriniz içinform.gif (1343 bytes)doldurunuz...
 Sivas Bilgi Bankası /SivasHaber Kayıtları ziyaretcilerimiz ve ilgili kurumların bilgi girişi ve verilerini içermektedir...

   Sivas merkez ve ilçeler; genel haber ve duyurularınız için listeye bakınız...
 
                                                        |*DİKKAT! *Haber - Duyuru Basın iletileriniz içinform.gif (1343 bytes)doldurunuz.... Doğru tasnif için İl,İlçe,Köy adını belirtiniz...
|*BAŞYAZI|*SivasHaber Dergisi|*Sivas Basın-Yayın Kurumları|*Eski Başyazılar için ARŞİV sayfasına bakınız...|*......|*...... |
     :::::BAŞYAZI GÜNCEL YORUM:::   SİZDEN GELENLER: "ÖZLÜ SÖZLER" "SERBEST KÜRSÜ" ve "ZİYARETCİ NOTLARI" iletileriniz için ilgili sayfalara bakınız...

______Sivaslılar Neden Biraraya Geliyor!... ______
s.gif (935 bytes)ivaslılar istanbul özelinde birlik ve dayanışmalarının göstergesi olarak kurumsal örgütlenmelerine önem veriyorlar gibi gözüküyor... Dernek ve birliklerin sayısına bakınca bu......
Biraraya gelmeleri yoğun olarak göç veren bir ilin İstanbul'daki temsil göstergesi   bu dernek ve birlikler....
Sosyal Kurumların genel yapısı farklı bir seyir izliyor...
Bu kurmlar gerçek hemşehri dayanışmaları özlemiyle başlıyor, kuruluyor gerçekten yöresel ve sosyal destek anlamında da önemli işler yapıyorlar...Özellikle birinci adımda  Köy  derneklerimiz....
İlçe Derneklerinin profili ise burada bir toparlayıcı nüve olarak beliriyor... yöre insanına dönük çalışmalarda başı çekiyorlar...

Bu yapılanmalar özel zorlamalara gerek kalmadan kendiliğinden bir iki ufak kıvılcımla başlıyor sosyolojik olarak toplumsal dönüşümün göstergeleri olarak şekilleniyor...
Ve çoğu zamada  sosyal ve kültürel dayanışmanın güzel örneklerini sergiliyorlar..
Bir 3. grup ise  daha farklı duygular ve amaçlar için şekilleniyor... özellikle bu gurplar İl adına öne çıkıyor ve belirgin ROLLER üstlenmek için Daha geniş ve katılımcı bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar... Dolayısıyla da bu yapılanmalar   Hemşehri dayanışmalarının hareketliliğini ve Kent içindeki ROLÜNÜ önemli ölçüde belirliyor...
İl Adını ön ek olarak alıp Ekonomik veya sosyal konumlarına göre şekillenen Birlikler,vakıflar dernekler... bu kurumlar da birer iİHTİYAÇ olarak  sosyal yapılanmalarda yerini alıyor...
Sosyolojik olarak doğuş, gelişme ve durağanlık dönemlerini yaşıyorlar...
Özelleştirme politikaları çıkış noktaları olabiliyor, topluca birarada ekonomik yatırım planları ve benzerleri,,,
Kültürel tanıtım  için yola çıkanlar oluyor. Yöre kültürünü kente taşıyıp dayanışma duygularını diri tutabilmek için...
ve bir üçüncüsü: ve bence en önemlisi; Toplumsal yapıda temsil edilme arzusu   biraraya gelmeyi gerektiriyor. Sosyal rol edinme  bireyleri biraraya getiriyor... En büyük hendikap bireylerin siyasal tercihlerinin bu yapılanmalarda bulunma sırasında ki etkileri.....
Yöresel olarak bulundukları Toplumsal Kültürel yapı da bu birliklerin oluşumunda   diğer bir etken olarak karşımıza çıkıyor...
Bu nedenle de özellikle sosyal rol edinme arzuları  bir türlü belirginleşemiyor...
Bir de yöre insanının kişisel özellikleri. Kentli bir bireyin gösterebileceği sosyal olgunluk ve doygunluktan uzak  çekişmeleri....
En kapsamlı birlik noktaları ise aynı coğrafi bölgeden gelmeleri ve kültürel etkilenmeleri...
Yukarıdaki durum saptaması genel gözleme dayanıyor...Çünkü bilimsel göstergeler bu yapılanmalar için henüz kullanılamıyor.. (Gurp üyeleri profili araştırması gibi bir bilimsel araştırma ve metod  şimdilik istanbul içinde uygulanmamış...)
Bu kurumların en önemli özellikleri toplumsal hareketlilik sıralarında öne çıkma arzuları... Çoğu zaman da  ZAMANINDA yapılandıramadıkları FİKİR lerini sonuç alamadan terkediyorlar ....
  Genel gözlem özelliklerinde belirttiğimiz gibi kişisel profillerin bu yapılanmalardaki rolü ÖNEMLİ...
   Kişisel özellikleri  benzeyen bireyler, bu oluşumlardaki rollerini bir kentli gibi yansıtamıyorlar... Bireyler toplumsal statüleri ne olursa olsun  bu oluşumlara gereğinden fazla rol biçip hedelerine bu sosyal kurumlar aracılığıyla ulaşabilmeyi düşünüyorlar...
kurumları  sosyal statü edinmek için kullanıyorlar.. Bireysel özellikleri ve kişisel siyasal tercihleriyle mevcut sivil toplum örgütlerinde rol almak yerine bu  ÖZEL DÜZLEMDEKİ hemşehri kurumlarını  sürekli statü göstergesi olarak  gündemde tutmaya ve bu yapıların dinamizmini statükoya bağlıyorlar...
  Bu durum belki bir dönem için gerekiyor ve fakat statükonun değişen genel toplum yapısına göre değişmemesi sorunun temel lerinden biri olarak  ortada....
Ve sonuçlar da  ortada....
  Biz sivaslılar bu yaklaşımlarla her zaman (Son 17yıldır bizzat hemşehri kurumlarında yer alan biri olarak söylüyorum) son anda bir araya geliyorlar ve hep aynı rolü üstlenen kişilerin vitrin şovlarıyla  saman alevlerini yakıyorlar....
  Sivaslıların genel amaçlı yardımlaşma ve dayanışma istemleri yöresel kurumlar yoluyla  devam edecektir.
Kentli bir toplum olduğumuz süre içinde de bu yüce insani duygularımız devam edecektir.
  Fakat kentte sosyal bir rol üstlenme  sadece İl adını ön ek yaparak oluşturulan ve özellikle bireysel özellikleriyle kentleşemeyen  bir anlayışın  devamı olarak sürecini dolmuştur ve zorlamayla gitmektedir....
  Bulunduğumuz Kent içinde Sivalılar olarak kentin bir sivil toplum örgütü olmayı hedefleyen toplumsal rolleriyle kente katkıda bulunan ekonomik ve sosyal statüleriyle ket içinde yerini alabilen siyasal ve sosyal temsil yollarını çağdaş bir anlayışla planlayan   bir yapılanmayı hedeflemelidirler...
Geçmişte Yöremize dönük ekonomik güçbirliklerinin kurulması ve bu doğrultuda Sivaslı sanayici ve İşadamları Grubu'nun temelerinin atılması önerisiyle yola çıkarak bu oloşumun gerçekleşmesini öngören biri olarak artık yeni bir yapılanma anlayışının öne çıkması gerektiğine inanıyoruz...
Toplumsal sorumlulukla  yöre bilincini kaynaştıran SOSYAL İLETİŞİM ve TEMAS kulüpleri....
Sivaslı, samimi hemşehrilik duygularını çağdaş bir yapılandırmayla da taçlandırmalıdır...
En samimi hemşehrilik duygularımla....  
Adnan Kaya
SivasHaber/sivastr.net
Sitekulüp Yönetmeni...

adnankaya@sivastr.net
TayfGrup
Basın, Yay., Danış. ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.
e-posta : adnankaya@sivastr.net

 

.

**
|* ....
sayfası...

**
|* ......
sayfası...