Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/İmranlı/Delice Köyü/ Genel Bilgiler

Aileler-İsimler: listeye kayıt ve bilgi güncellemek içindoldurunuz...©

    |*İMRANLI Aileler Soyağaçları|* DELİCE Kim Kimdir?|* İz bırakanlar  

|*DELİCE AİLELER SOYAĞAÇLARI|*Kayıt |* Gönderileriniz, kaynak kontrolü yapılarak sayfaya eklenmektedir...

*.......

* BİYOGRAFİLER|*.......  *.......
|*..... Köyü / Mahallesi
|
*..... Ailesi *..... Ailesi

|*Mahalleler/Mezralar :|*.....

|*.....*.....
* Özdoğan Ailesi / Dervişler
* Sezgin Ailesi / Nürogillere
* Ölmez Ailesi / Tuluğgiller
* Özdemir Ailesi
* Geçmez Ailesi
* Örnek Ailesi

* Erdoğan Ailesi
*..........
*..........

S

-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

* Gezici Ailesi

* Gürbüz Ailesi
* Özyürek Ailesi
* Delice Ailesi
* Uçar Ailesi
* Özer Ailesi
* Kalender Ailesi
* Düzgün Ailesi
* Akkaya Ailesi
* Yılmaz Ailesi
* Aybar Ailesi
*
Buldu Ailesi
*
Çelik Ailesi
*
Karataş Ailesi
*
Uğurlu Ailesi
*
Özkaya Ailesi

*
..........
*
..........
*
..........
*
..........
S

*
Aile ve soyağacı verilerinizi sizde güncelleyebilir eklemeler yapabilirsiniz...
*Kendinizi tanıtacak video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakca ve diğer bilgilerle sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...
* sayfada sadece ilgili
Köy ve bağlı mahalle-mezra da kayıtlı kimliklerle ilgili veriler bulundurulmaktadır...
* Doğru tasnif için İlçe-Belde- Köy - Mezra adı ve aile-soy bilgilerini belirtiniz....

------------------------------------------------
NOT: Mesajlarınıza yanıt vermek ve iletişimin sürekliliği açısından ulaşılabilir e-posta adresinizin aktif olmasına dikkat ediniz. Doldurduğunuz form'daki iletişim bilgilerinizin yayınlanmasını istemediğiniz satırlarının yanına (*) işareti korsanız bu veriler sitede yayınlanmaz. Diğer veriler açık Mesaj olarak ilgili sayfalarda bulundurulur. Bilgi Güncelleme için form'u tekrar doldurunuz...
------------------------------------------------
Mesajlar:
Kaynak - Bilgi:

* ........
* ....... Ailesi
*
........

**

  |* ......*.............  

  |* ........

  |*.......: Kim Kimdir  ve aile soy tanıtım bilgileri içindoldurunuz..

|*....     ......          
  |*.......|*... 

|*....... 
S*
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

|*......

Kayıt ve bilgi güncellemeleriniz için FORM doldurunuz..©

©

Sivas Bilgi Bankası