Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler ok.gif (105 bytes)GERİ    Sivas Merkez / Genel Bilgiler

STK - Sosyal Kurumlar  kayıt ve bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz...

  |* STK - SOSYAL KURUMLAR|*SİVAS MERKEZ Sosyal Kurumlar|*|*

 |*BTS SİVAS ŞUBESİ
Tel: 0346 224 23 81
Faks: 0346 224 23 81
e-posta: btssivas@gmail.com
Adres: Çarşıbaşı Mah. Afyon Sk. Emiroğlu İşhanı K-2-No: 36 SİVAS
Başkan: Çetin MAT
Başkan Vek.: Yavuz Yarar

Muhasip:
Nesrin Tanış
Üyeler
: Ömer Şeker, Hacı Aydın, Necmettin Uğural, Zehra Özdmnmez

Kaynak Bilgi: Güncelleme Tarihi:
Bülent Türüdü :
ber.vekuaf.odasi@ttnet.net.tr
Sayfa bilgilerinizi güncel tutunuz..
  |*Yönetim |*Hakkımızda |
  |*Etkinlikler/Haberler/Duyurular |
  *|Basın iletileriniz içinform.gif (1343 bytes)'doldurunuz.
  |*Üyelerimiz |*Üyelik Formu|
  |*Gelen İletiler |  *|Görüş ve Düşüncelerini....  
 |*|* GÜNCEL Haber - Duyuru ve Gelen İletiler
 |*BASIN BÜLTENLERİ:
21aralik.jpg (20860 bytes)KESK İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN
21 ARALIK
’TA GREVDE!...
BTS SİVAS ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI...

Kamu emekçiler sendikası: "..yıllardır verdiği meşru mücadeleyi, uluslararası sözleşmeleri ve anayasayı yok sayarak grevli toplu sözleşme hakkı" nın engellenmesi ve
Grev Hakkı, Örgütlenme Özgürlüğü, Özlük ve Demokratik Hakların Toplu Sözleşmede Görüşülmesi, yeni bir sendika yasasında olması gereken vazgeçilemez düzenlemeler için gerev kararı aldı....

BTS SİVAS ŞUBESİ'nde Bir basın açıklaması düzenleyen Hasan Akdemir, taleplerini dile getirdi.
"KESK Kamu emekçilerinin insanca yaşayacak bir gelire kavuşturulması mücadelesi" doğrultusunda: KESK MYK ADINA BTS GENEL MERKEZ YÖNETİCİSİ Hasan AKDEMİR,   "İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN 21 Aralık'ta Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni için, Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için, “KHK Demokrasi ”sine son verilmesi için, 4/c, 4/b, 50/d, 4924 veya taşeron adı altında sürdürülen güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanması için, Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için, Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için, Temel ücretlerin artırılarak, gerçek bir eşit işe eşit ücret sistemi için, Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için, Net asgari ücretin 1.000 TL’ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için, Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için, GREVDEYİZ!" dedi
.
Sayfa bilgilerinizi güncel tutunuz..
|*Gelen İletiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


|*Kurum GÜNCEL İletiler|*arsiv.gif (6140 bytes)iletiler... |* İl geneli GÜNCEL İletiler

     Kurum Hakkında:
 |* Tarihçe /Görev Yapanlar: Kim Kimdir liste ve tanıtım bilgileri içinform.gif (1343 bytes)doldurunuz..
....   .......,
Hizmetler Hedefler:

Kayıt ve bilgi güncellemeleriniz için FORM doldurunuz..©

©

Sivas Bilgi Bankası