Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas İl Merkezi / Genel Bilgiler

Dernek kayıt ve bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz...©

    |*STK- SOSYAL KURUMLAR|*SİVAS Sosyal Kurumlar|*Sosyal Kurumlar / Dernek, vakıf, birlik, spor kulüpleri, STK'lar...

|* İSTANBUL SİVAS KONFEDERASYONU |*......|*......|* ......
Tel: -: 05322950830
Faks: ...
e-posta: ......
Adres:Cihangir mah. piyale sok. no:2  d:1  Avcılar/İstanbul

Kaynak ve bilgi tarihi: 6 Ağustos 2016
Hüseyin Birbudak birbudak@gmail.com
Başkan: Handan Toprak Benli
Üyeler:Hüseyin Birbudak, Atilla Arslan, Kemal Kılıç, İsmail Erdem, Hasan Karakuş, Özcan Kılıç, Sevgi Atalay, Cenan Arslan, Yüksel Biçil, Kemal Yiğit, Güven Karataş, Gönül Tunç, Hasan Altın, Ali Yurdakul, Feyzullah Metin, Celal Kayhan, Ali Doğan, Hüseyin Öztürk, Ali Tunç, Özcan Erdoğan

Sayfa bilgilerinizi güncel tutunuz..
|*Yönetim |*Hakkımızda |*...... |
|*Etkinlikler / Haberler / Duyurular |*...... |
|*Basın İletileriniz içindoldurunuz |*...... |
|*Üyelerimiz |*Üyelik Formu |
|*Gelen İletiler |*Görüş ve düşüncelerini |

    |*|*GÜNCEL Haber Duyuru ve Gelen iletiler|*Gönderileriniz, kaynak kontrolü yapılarak sayfaya eklenmektedir...

 |*BASIN BÜLTENLERİ:

Sayfa bilgilerinizi güncel tutunuz..
*
......
* *

....... 
S*
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:
*Sayfada  kurum bilgileri ve gelen iletiler bulunmaktadır......
*Doğru Tasnif için İLÇE-BELDE-KÖY-MEZRA adı ve kurum - kişi belirtiniz...
------------------------------------------------
NOT: Mesajlarınıza yanıt vermek ve iletişimin sürekliliği açısından ulaşılabilir e-posta adresinizin aktif olmasına dikkat ediniz. Doldurduğunuz form'daki iletişim bilgilerinizin yayınlanmasını istemediğiniz satırlarının yanına (*) işareti korsanız bu veriler sitede yayınlanmaz. Diğer veriler açık Mesaj olarak ilgili sayfalarda bulundurulur. Bilgi Güncelleme için form'u tekrar doldurunuz...
------------------------------------------------
*|*Gelen İletiler
Mesajı
* *

  |* Kurum GÜNCEL İletiler|*ARŞİV İletiler   |*İl Geneli GÜNCEL İletiler  

  |* Kurum Hakkında:2015 yılında Sivasta kurulu federasyonların oluşturduğu ilk konfederasyondur.   
 Sivas sivil toplum kuruluşları arasında birlikteliği sağlamak, dünyanın ve ülkenin her yerindeki Sivaslıların sorunları ile ilgilenmek, kurulmuş ve kurulacak aynı amaçlı federasyonları bir çatı altında toplamak, federasyon çalışmalarında birliği ve uyumu, ekonomik işbirliği ile sosyal kültürel dayanışmayı sağlamak amacıyla Sivas Konfederasyonu kısa adı "SİVKON" İstanbul'da kurulmuştur.

  |*Tarihçe /Görev Yapanlar: Kim Kimdir liste ve tanıtım bilgileri içindoldurunuz..

|*....     ......          
  |* Hizmetler Hedefler:||*Kurumunuzla ilgili video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakça ve diğer bilgilerle sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz... 

|*....... 
S*Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Amaç ve İlkeleri

Kurulmuş veya kurulacak Sivas Federasyonları arasında en başta; insan hakları, laik, demokratik, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda bilgi birikimini paylaşmak ve artırmaktır.
Üye federasyon ile üyelerinin eğitimleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizde bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek, üye federasyonları bu konularda bilgilendirmek ve uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak.
Sivas ve Sivaslıları bütün yönleriyle tanıtımına katkı sağlamak; sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkarmak.
Sivas'ın kalkınması ve yurt içinde ve dışındaki bütün Sivaslılar arasında dayanışmayı sağlayacak sosyal ve kültürel girişime öncü olmak ve birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Sivas imajı yaratmaya çalışmak.
Bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, diğer ilçe, belde ve köylerde; festival, şenlik ve organizasyon düzenlemek.


-----------------------------------------
Kaynak - Bilgi:

Konfederasyon tüm şiddet biçimlerini reddeder. Özellikle şiddete uğrayan kadınların ve çocukların korunmasına özel önem verir.
Sivas ilçe ve köylerinin yöresel kültürünü tanıtmak ve yaşatmak, yöremizin kültür ve folklorik özelliklerini araştırmak ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
Sivas genelinde bulunan tarihi eserlerin ve doğal zenginliklerin tanıtımına katkı sunmak. Yurt içi ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Sivaslı öğrencilere karşılıksız eğitim bursu sağlamak.
Sosyal ve kültürel konular ile temiz ve yaşanabilir bir çevre konularında yararlı çalışmalar yapmak. Toplumsal dönüşüm ve sosyal dönüşüm projeleri geliştirmek ve uygulamak. Gönüllü kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.
Sivas Konfederasyonunun önem ve görevi çok sayıdaki Sivas derneklerinin bütünleştirilmesi ve koordinasyonu ile sınırlı değildir. Gerçek amacımız, 4 Eylül'de olduğu gibi Sivas'tan başlayarak büyük bütünlüğü korumak ve sağlamlaştırmaktır.
vatanımızın bölünmez bütünlüğü sivas'ın birlik ve beraberliğinden geçmektedir. bu nedenle 2 Temmuz'u unutmadan 4 Eylül ruhunu yaşatmak ve geliştirmek.
Konfederasyonumuz hiçbir ayrım gözetmeksizin, bu ülkede yaşayan her yurttaşı kucaklamanın merkezi olacaktır.    
 Kangal Dernekler Federasyonu, Karabel Yöresi Köy dernekleri federasyonu, Zara Dernekler Federasyonu.

Kayıt ve bilgi güncellemeleriniz için FORM doldurunuz..©

©

Sivas Bilgi Bankası