Sivas Bilgi Bankası
www.sivastr.net

Sivas Parmaklarınızın Ucunda !

 

Üyeol! form.gif (1343 bytes)'u...
©

 

 

 

 

 

Sivas Bilgi Bankası

/ .....

 ok.gif (105 bytes)GERİ

     Sivas İletişim ve Temas Kulübü - SİTEKULÜP

     Kulüp Üyelik Talep form.gif (1343 bytes)'u...

SİTE(Sivas İletişim ve Temas ) KULÜP, seçkin kurucu üyelerin girişimiyle oluşum sürecini tamamladı.
Kulüp kuruluş gerekçeleri ve hedeflerini belirlediği TEMEL metni kamuoyunun bilgilerine sunmaktadır...( Kulüp Temel Metni ana özellikleri değişmemek kaydıyla siz katılımcıların yaklaşımları doğrultusunda  geliştirilmeye açıktır)
Bu temel metindeki yaklaşımları paylaşıyorsanız  Kulüp Kurucu Üye sıfatıyla 1 Haziran tarihine kadar "ÜYELİK TALEP FORMU"nu doldurup Tercih ettiğiniz Üyelik Türü'nü belirterek bize ulaştıra bilirsiniz... Talebiniz Kurucu Genel Yönetim Kurulu Tarafından Değerlendirilerek en kısa zamanda sizinle iletişime geçilecektir...
Bilgilerinize sunarız
Sitekulüp /Kulüp Sivas Genel Yönetim Kurulu
Not: Lütfen Metni ayrıntılara dikkat bütününü dikkate alarak okuyunuz

SİTE KULÜP    
Sivas İletişim ve Temas Kulübü
KULÜP SİVAS


Kulubümüz..:
Mevcut Kurumlarımız , İl - İlçe-köy’e dönük ilişkileri ve Hizmetleri gerçekleştirmek için kurulmuşlardır. Bu doğrultuda güzel çalışmalar yapan Dernek ve Vakıflarımız olmakla birliklet, bu kurumlarımızın çoğu, organizasyonları ve üye yapıları gereği; Durağan – Statükocu – Belli bir plan dahilinde çalışamayan Üye Kapasitesini Arttırmayan- Geliştirmeyen, Sosyal iletişime, YENİ HEDEF ve UFUKLAR getiremeyen bir konumdadırlar… Sosyolojık olarak mevcut kurumların yapılarının değiştirilmesi/geliştirilmesi genç kuşaklara açılması da mümkün olamamaktadır.
Hedef ve ilkeleri kuruluş amaçları doğrultusunda Yöresellikle sınırlı olan Dernek ve vakıflarımı yanında :
*YAŞADIĞI Yere duyarlı olan…Kentsel ilişkileri gelişmiş,
* Yöresel anlayışını Evrensel boyutlara taşıyabilecek…
*Evrensel değerleri gözönünde bulundurarak; ilke ve hedeflerinde Çağdaş iletişim ve temas ortamlarını gözeten,…
*Üye şekillenmelerini sadece bellirli bir ekonomik ve sosyal birleşime dayandırmayan, Eğitim, Kültür ve sanat temsilcilerimizin de katıldığı bir oluşum…
* Siyasal tercihlerini farklı kulvarlarda yapmakla birlikte aynı yöresel değer yargılarını temel kabul eden ve bu iletişim ve temaslarda Grup üyeliği şemsiyesi altında, karşılıklı anlayış ve hoşgürüyü pekiştrerek birbirini olduğu gibi kabullenebilen….Birbirine Tahammül edebilen….
* Üyeler arası iletişim ve temas halinde; üyelerimizin siyasal ve politik tercihlerinde daha etkin ve belirleyici bir yapıyı hedeflemelerine katkı sunan…
-*Kulüp üyeliği içinde karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü daima gözeten Keskinleşmemiş yaklaşımları benimseyen Ulusal birlik noktalarını gözeten….
* Sivas ve Sivaslılığı kişisel, siyasal- kültürel ve yöresel sınırlar içine sıkıştırarak, içe dönük kapalı organizmaları hedeflemeyen…
*Hizmet –Etkinlik ve katılımlarıyla Sivaslı Olmanın Onurunu gelecek kuşaklara taşıyan…
*Kurumsal saygınlığı en üst düzeyde tutabilecek…
*Sivas ve Sivaslının Bulunduğu Her yerde; çağda bir iletişim ve temas şemasını Profesyönel kurum anlayışıyla bütünleştirip; dinamik bir yapıyı hedefleyen….
*Sosyal ve kültürel iletişimi organize ederek Temas ortamlarını yaratan girişimleriyle; Yöresel hizmetlere katkı sunan, aynı amaç ve hedefler doğrultusunda biraraya gelenUlusal birlik ve yurttaşlık bağını güçlendiren, Toplumun diğer fertleri ve toplumsal kurumlarıyla barışık, Grup dayanışmasını toplumun ve ulusun genel çıkarları karşısında üstün görmeyen…
*Yöresellikten yola çıkarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini bünyesinde barındıran bir organizasyon ihtiyacı ortadadır……

Yukarıdaki eksiklikler ve ihtiyaçları dile getiren hemşehrilerimizin tesbitlerine cevap verebilecek bir organizasyon için iki yıl beklenmiştir…
2003-2004 yılında konularında ve bulundukları yer itibariyle Sivaslılar içinde bu oluşuma katkı sağlayan isimler, 9 kişiden oluşan ilk Oluşturucu kurul tarafından belirlenerek ilgili kişiler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur… Aynı zamanda Oluşturucu kurul SİVAS iletişim ve Temas Kulübü/ Kulüp Sivas adını verdikleri bu oluşum için genel ilkeleri ve organizasyon şeması- tüzük hükümleri üzerinde titizlikle çalışarak Onursal Başkanlık için gerekli girişimlerde bulunulmuştur…
Yukarıdaki tespitler doğrultusunda en iy oluşumu gerçekleştirmek için birçok toplantı yapılmıştır.
Sonunda SİTE KULÜP TEMEL İLKELERİ organizasyon şeması/tüzük titizlikle belirlenerek oluşum süreci içinde 2004 Şubat ayı itibariyle Kurcu üye kayıtları ve bilgilendirme çalışmaları başlamıştır…Kulüp oluşum süreci tespit edilen kurucu üye kayıtları sonunda bitecek ve 2005 yıl itibariyle Planlı döneme geçilecektir.
Oluşturucu Kurul kendi içinden 2004 Ocak Ayı itibariyler Profesyönel Genel Sekreter olarak belirlediği Adnan Kaya’ya yetki vererek Girişimlerini Genel Sekreter kanalıyla sürdürmektedir.
Genel Sekretere Aylık Genel gidireler için 1. Milyar TL. Harcama Yetkisi verilmiştir.
Şubat - Mart döneminde yeniden yapılanan Oluşturucu Kurul, Kurucu Genel Yönetim Kurulu sıfatını almıştır. Kurucu Genel Yönetim Kurulu, tesbit edilen kurucu üyelerin organizasyonda yerlerini almaları doğrultusunda gerekli adımları atmaktadır.

Bu OLUŞUM Mevcut kurumların KARŞISINDA olan bir anlayışla değil ONLARIN bulundukları durumu ve eksikliklerini tesbit ederek; hedefleri farklı bir anlayışla yeniden düzenleyerek ,geliştirecek yeni ufuklar yaratacaktır.

SİVAS KULÜBÜ/ KULÜP SİVAS- SİTE KULÜP
Sivas kökenli, Sivas'a hizmet etmiş,Sivas'ta doğmuş ve yaşamış,Sivas' lı ile evlenmiş akraba olmuş, her kesimden Sivasa gönül bağı ile bağlı kişilerin oluşturduğu gönüllü bir organizasyondur. Üyeler Site Kulüp üyeliği ile kulüp bünyesinde bir araya gelirler.
•    - Sivasli Sanayici ve İşadamları Grubu Kurucu Genel Sekreteri Adnan Kaya ve - Oluşturucu Heyet in önerileri doğrultusunda kurucu üyelerin kattılımıyla yola cıkılmıştır…
Kurucu üye birleşimimiz: İkinci Kuşak Sivaslılar: Sanayici ve işadamları- Kültür sanat elçileri- Bürokrat ve yöneticiler, Yerel sosyal kurum yöneticileri- Öğrenci ve genç girişimcilerden oluşur.
SİTE KULÜP/ KULÜP SİVAS Genel Sekreter yetki ve sorumlulukları belirlenerek Profesyönelce organize olmuştur…
•    KULÜP Oluşum Süreci başlamıştır. 2004-2005 döneminde Kurucu Üyeler- Oluşturucu Yönetim Kurulu belirlenen organizasyonları gerçekleştirmek için yetkilidir ve bu doğrultuda Yekti verilen SİTE KULÜP Genel Sekreteri Adnan kaya tarafından Kurucu Üyeler arasındaki iletişim ve temas profesyönel bir yetkiyle sürdürülür.. İlgili Kurum ve Kuruluşlarla iletişim kurulur. Kurum ve ve kuruluşlar nezdinde temsil edilir…Gerekli organizasyon ve etkinliklere katılır…
2005 Yılı döneminde Kurcular Olağan organizasyon dönemini tamamlayarak gerekli tüzük tadilatlarını gerçekleştirip Sosyal Kulüp Organizasyonlarını dönemsel olarak hayata geçirirler….

AMAÇ HİZMETLER
•    Bir araya gelen grup üyelerimizin karşılıklı olarak iş ve kültürel alışverişlerinde “tercih edilir” olmalarını sağlamak .
•    Üyeler arası sosyo-ekonomik ve kültürel dayanışmayı en uygun koşullarda üyelere benimsetmek.
Bu amaçlar doğrultusunda; tanıtıcı konferans, seminer, sergi ve fuar geziler ve benzeri düzenlemelerle bu konuda etkinlikleri planlamak, katılmak ve gerçekleştirmek..
* Aynı işkollarındaki üyelerin ortak amaçları doğrultusunda ticari faaliyetlerine katkı sunmak.
•    Üyelerle ve üyeler arasında doğabilecek sorunları kulüp içerisinde yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirerek çözmek.
•    Kulüp üyelerimize kendi işkolları ve hizmet alanlarının, siyasal ve kültürel organizasyonlarında
bulundukları kurum içerisinde de yardımcı olmak.
•    Özel indirim olanakları ve sözleşmeleriyle tercihli bir hizmet anlayışını sunmak Bu doğrultuda
üyeler arasında ihtiyaç halinde ekonomik ve ticari yapılanmaları organize etmek.
•    İş ve meslek hayatı ve yaşamın diğer alanlarında başarılı olmalarını,iyi ahlak, kuralları
İnsani değerlere ,toplumun öz değerlerine sahip çıkma duygularını geliştirmek,
•    Eğitim ve Sağlık alanlarında öncelikle Külüp Üyeleri arasında iltişimi hızlandırmak.
•    Acil sağlık hizmetleri ve ilkyardım organizasyonlarında üyeleri görev almaya teşvik etmek.
•    Her üyenin kendi hizmet alanıyla ilgili değişiklik ve bilgileri güncelleyerek üyelere ulaştırmak ve değişikliklerden üyeleri haberdar etmek.
•    Mesleki kültürel ve siyasal ortamlarda yer almak isteyen kulüp üyelere gereken desteği sağlamak.
•    Yukarıda belirtilen amaç hedef ve hizmetleri ilgili komisyonlar ve kulüp organları kanalı ile gerçekleştirmek.
•    Kulüp resmi kuruluşunu gerçekleştirinceye kadar çalışmalarını faaliyeti ile ilgili kuruluşlar vasıtası ile yapar.(SivasHaber – Tayfgrup Organizasyonu içinde profesyönel hizmet alır…)
HEDEFLER:
Kulüp üyelerinin
1.    Görev bilinci ve sorumluluk bilincini geliştirerek insanlar arası ve toplumlar arası ilişkilerinin gelişimini sağlamak.
2.    Uluslararası düşünmelerini Ulusal değerleri özümsemeleri, yaşadıkları yöre insanı ile bunları paylaşmalarını sağlamak.
3.    Kulüp arkadaşlığını ön plana alarak çeşitli hizmet fırsatlarında buluşup paylaşmaları.
4.    Aralarında dostluk,arkadaşlık ve anlayışı geliştirmek, etkin iletişimle ilişkileri devam ettirmek.
5.    Toplumun uygar kültürel gelişimine katkıda bulunmak.
7. Hizmete yatkın kişilerin topluma daha yararlı olmalarını teşvik etmek.

GENEL İLKELER:
SİTE KULÜP ( Sivas iletişim ve Temas Kulubü ), SİVAS KULÜBÜ bünyesinde 18 Yaşını doldurmuş Öğrenci, Memur, Yönetici, İşçi, sanayici ve ticari hizmetler; kısaca toplumun tüm katmanlarında oluşur.
Sivas Kulubü içerisinde oluşan ÜST KURUL ana ilkeleri aşağıdaki gibi belirlemiştir:
1-Kulüp, Çağdaş bir İLETİŞİM-TEMAS KLÜBÜ oluşumunu hedefler…
2- Yukarıdaki yaklaşım; Çağdaş ve Evrensel değerleri referans kabul eder.
3-Ulusal Dayanışmayı Yöresel dayanışmanın bir tezahürü olarak algılar.
4-Aynı coğrafi bölgeden kaynaklanan- aynı kültür ve sosyal temaları olan AYRILIKLARDAN ÇOK BİRLİK NOKTALARINI ÖNPLANA ÇIKARAN ve bu olguyu temel kabul eden üyelerden oluşur.
5-Hemşehrilik bilincini yaşadığı kent ve yöreyle de bağdaştırır.
6-İletişim ve Temaslarında Önceliği KULUP ÜYELİĞİNE Dayandırır.
7-Sosyo Ekonomik- Kültürel ve Siyasal değerlendirmeler- Yorumlar ve Yaklaşımlarını KULUP ÜYELİĞİ İÇİNDE ULUSAL HİZMET DUYGUSU, BİRLİK ve Dayanışmayı gözeterek; a) Bir uzlaşı b)Karşılıklı saygı ortamında özgürce ifade edebilir.
8- Bu ifadelerinden dolayı DIŞLANMAYAN bir anlayışı TEMEL KABUL EDER…
9-ÜYELİKTE; SEÇKİN ve TİTİZ bir SEÇİÇİLİĞİ TEMEL KABUL EDER…
Sivas ve yöremize emeği geçmiş Kültür-Sanat insanları, Siyasal simalar, Sanayi ve Ticaret alanında , Yönetim ve idari kadrolarda görev alan, başarılı olanlar, gelecek vadeden ve kıt olanaklarından dolayı henüz bu tür bir ortamı paylaşamayan gençlerimiz KULÜP içinde YUKARIDAKİ ilkeler Doğrultusunda değerlendirilerek AKTİF ÜYELİĞE kabul edilirler…
Toplumun tüm kesimleri ile etkin iletişim ve işbirliği yaparak gerek iş hayatında ve gerekse özel hayatlarında başarılı ve etkin kişilik sahibi olmalarına destek olmak,fırsatlar hazırlamak. Kişisel gelişimlerine destek olmak. Üyelerin genel hedefidir.
Kulüp, Ekonomik,sosyal ve kültürel amaçlı seminer, kongre geziler sergiler vb toplantılar düzenleyerek ve Bilgi Bankası oluşturarak hedeflere ulaşır…

KULÜP başlangıçtan itibaren profesyönel bir organizasyonla hedef ve amaçlara yönelmeyi esas olarak alır. Bu nedenle kulüp organları ve Yönetim kendi içinde bu organizasyon biçimine uygun olarak şekillenir. (Faaliyetlerini konusu ile ilgili kurum-kuruluşlardan da hizmet alarak sürdürür)

KULÜP ÜYELİK TÜRLERİ:
a) Üst Kurul Üyeleri:
45 Yaşını doldurmuş Sivas ve Sivaslıya hizmet ile onur duyduğumuz kimliklerdir. Kulüp Genel İlkelerini kabul edip üyelik formları kanalıyla Organizasyona katılan ve maddi yükümlülükleri ile organizasyona tabii üyelerdir… Üyelik Formları kabul edildikten sonra Organizasyona Katılım Payı olarak 500 Amerikan Doları  öderler. Ödemeleri yapıldıktan sonra Üyelik dönemleri Başlar....

Sivas ve Sivaslıya bilgi birikimi ve hizmetleriyle örnek olan Üst Kurul, Kulübümüzün temel DESTEK kuruludur…Seçkin ve Birikimli onur duyduğumuz isimlerden oluşur.
İlk üst kurul üyeleri Kulüp Kurucu Genel Yönetim kurulu üyelerinin teklifi ve oybirliği ile belirlenir.
Komisyonlarda iki yıl görev yapmış Başkanlar ve 45 yaşın üstündeki üyeler ÜSTKURUL’un doğal üyeleri olurlar. Yeni üyelik ise Genel Yönetim Kurulu veya Üst Kurul Üyelerinden iki kişinin önerisi ve üst kurulun 2/3 çoğunluğu kabulü ile olur.
Geçici Made: Kuruluş sırasında kulüp Kurucu Üyesi sıfatıyla organizasyona katılan 35 yaşını doldurmuş Sanayici ve İşadamları diledikleri takdirde üst kurul katılım payına iştirak ederk organizasyonda Üstkurul kurucu üyesi sıfatıyla yer alırlar.
Üst kurul üyeleri kendi aralarında belirledikleri periyotlarla toplanır…

Üst kurul içinden Kulüp Genel Başkanı seçilir Genel Başkan, üst kurul veya komisyon başkanlarından 1 Başkan Vekili 2 Başkan Yardımcısıni kendiş belirler.. Bu isimler Genel kurul tarafından onanır…
Üst Kurul üyeleri gerek görmeleri halinde Komisyonlarda görev alabilir ve komisyon çalışmalarına katılırlar. Üst kurul üyeleri Komisyon Seçimlerinde Komisyon Divan Başkanlığını da üstlenirler…
Hizmet dönemleri Oluşum Süreci hariç iki yılla sınırlıdır. Bir dönem geçmeden tekrar seçilemezler.(iki dönem üst üste) . İki dönem görev yapan üye 3. dönem aday olamaz…

b) Aktif Üyeler: 18 -45 Yaş gurubundan Sivas ve Sivaslıya iletişim kuran genel kulüp ilkelerini benimsemiş maddi yükümlülüklerini yerine getiren üyelerdir. Üyelik Formları kesinleştikten sonra Organizasyona yıllık 100 Amerikan Doları karşılığı katılım payı öderler. Üyelikleri en az iki Kurucu üyenin önerisiyle geçici üyeliğe kabul edilir. ilk yılın sonunda kesin üyelikleri onanır . Bu sürede maddi yükümlülüklerini yerine getirse bile ilk dönem seçme ve seçilme sorumlulukları yoktur…
Aktif üyeler, kuruluş sürecini 2005 yılında tamamlayacak olan Kulüp Organizasyonunda İlgili Komisyonlarında 25 üye tamamlandıktan sonra kendi aralarında oy çoğunluğuna dayanarak Komisyon Başkanı’nı belirlerler. Bu seçme ve seçilme olgusu sonucunda belirlenen Başkan Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak Organizasyon şemasında yerini alır…
Aktif üyeler Hizmet ve Hedefler doğrultusunda:
1) Ekonomik İlişkiler –
2)Yöresel İlişkiler –Kurumlar (yöre dernekleri İli ve İlçe yöneticileri)
3) Siyaset - Politika
4) Toplum ve Hukuk
5) Kültür Sanat
6) Eğitim Öğretim
7) Sağlık ve Hizmetleri
8) Kentsel iletişim ve Sivil toplum örgütleri (Çevre- Sivil savuma Bulunulan yerdeki Toplumsal amaçlı örgütler Yardım ve hizmet kurumları v.b. İl ve İlçe Belediye hizmetleri.)
9) Spor Komisyonlarından oluşur.
Not: Komisyonlar Kulüp Genel Yönetimi tarafından ihtiyaç halinde arttırılır veya alt başlıklar şeklinde organize olabilir…)
Komisyonlar oluştuktan sonra Komisyon üyeleri ilk iki yıl için genel kurula kadar kendi belirledikleri periyotlarda toplanırlar…
Komisyonlar gündemlerine aldıkları konu ve hizmetler için çalışmalarını Komisyon başkanı ve başkan vekillerinin imzasıyla yürürlüğe girmesi için Yönetim kurulu onayına sunarlar..
Yukarıda belirtildiği gibi Komisyonlar hizmetin devamlılığı ve zorunlu hallerde genel sekreterin imzasıyla Genel Yönetim kurulu toplantılarını beklemeden (3ayda bir) GYK üyelerinin 4/3 imzasıyla hizmet ve çalışmalarını sürdürebilirler…

45 Yaş dönemini tamamlayan Aktif üyeler doğal olarak üst kurul üyesi olarak görevlerine devam ederler.
Aktif Üyeler Kulüp üyelik formları kanalıyla başlangıçta belirledikleri komisyonlardan birinde görev alırlar. Komisyon seçimlerini her dönem sonunda arzuları doğrultusunda yenileyebilirler.. Farklı komisyonlarda başkan seçilen Aktif üye toplam olarak iki dönemden sonra komisyon başkanlığına aday olamaz… Diğer komisyon seçimlerine katılamaz…
Aktif Üyeler; Gerekli hallerde ve arzuları doğrultusunda Farklı komisyonlarda da görev alabilirler – Çalışabilirler. Fakat İlgili komisyon haricinde Komisyon Başkanı olamazlar…
-Hizmet dönemleri kuruluş süreci hariç iki yılla sınırlıdır. Bir dönem geçmeden tekrar seçilemezler.(iki dönem üst üste) . İki dönem görev yapan üye 3. dönem aday olamaz…

c) Onursal Üyeler: Kulüp Organizasyonu şemasında yer alan Onursal Üyeler; Kulüp ilkelerini benimsemiş, Sivas ve Sivaslıya hizmet ve duruşlarıyla açılım sağlayan kişilerden belirlenir. Maddi yükümlülükleri olmayan katılımcılardır. Kulüp organizasyon şemasında Komisyonlar içinde arzuları doğrultusunda katkıda bulunabilir ve hizmet yapabilirler. Üst Kurul ve Aktif üyelerin Üyelerinin önerisi ve Üst kurul üyelerinin 4/3 onayıyla belirlenirler. Onursal Üyeler kendi içlerinden 5 kişi belirleyerek Onur Kurulu’nu oluştururlar . İçlerinden birini Onursal Başkan olarak atar.
GEÇİCİ MADDE:
Oluşum sürecinde Kurucu Genel Yönetim Kurulu, Onur Kurulu’nu ve Onursal Başkan’ı Kurucu Üyelere sunarak belirler.Onaylanan Onursal Başkan aynı zamanda Kulüp Genel Başkanı sıfatını’da alır. Süreç sonunda Onursal Başkan, Kulüp Üst Kurul üyesi olarak göreve devam eder..( Seçimli süre Üst Kurul üyelerinde olduğu gibidir.)
Kulüp, oluşum sürecini tamamladıktan sonra Genel Başkanı Tüzük gereği Üst Kurul üyeleri içinden belirlenir.
Onur Kurulu ve Onursal Başkan Disiplin ve Denetleme Kurulu görevini sürdürür. Onursal Başkan Dönemi sonunda Doğal Üst Kurul Üyesi olur…
Onursal Üyeler’in bunun dışında seçme ve seçilme hakları yoktur.
Onursal Üyeler gerekli hallerde; Üst kurul üyelikleri şartlarını yerine getirmek suretiyle üyelik başvurusunda bulunabilirler…
Kulüp organizasyon ve etkinliklerine davet edilirler ve katılım paylarını ödeyerek bulunabilirler…

d) Sanal Üyeler: SİTE KULÜP Organizasyonu dahilinde genel ilkeleri kabul eden ve
Sanal Üyelik bağı ile organizasyona katkı sunan üyelerdir.. SİTE KULÜP / KULÜP SİVAS organizasyonlarında ve etkinliklerinden haber edilirler ve bu etkinlik ve organizasyonlara gerekli hallerde katılım paylarını ödeyerek iştirak edebilirler…
Sanal Üyeler Kulüp ilkeleri doğrultusunda Üyelik Başvurularını yenileyerek organizasyonda yeralabilirler…. ( Sanal Üyelik www.sivastr.net kanalıyla internet ortamında gerçekleştirilir…)


KULÜP Yönetim Organları :
GENEL YÖNETİM KURULU olarak adlandırılır..
Kulüp Genel Yönetimi: Genel Başkan( İlk dönem Onursal Başkan) , Genel Başkan Vekili, İki Genel Başkan yardımcısı, Profesyönel Genel Sekreter ve Komisyon Başkanlarından oluşur.

Genel Organizasyon Seçim Toplantılarında(Genel Kurul);
Üst kurul tarafından önerilen Onursal Başkan-Kulüp genel Başkanı onanır…
Genel Başkan Kulüp Yönetim kurulu Aday listesi sunamaz…
Sadece Başkan vekili ve yardımcıları doğrudan kendi belirler…

Profesyönel Genel Sekreterlik:
-Görevi gereği Genel Yönetim Kurulu’nun bir üyesi dir. Hizmet dönemi sonunda Üst Kurul Üyesi olarak organizasyonda yerini alır. Genel Sekreter; Zamanını Kulüp hizmetlerine ayırdığı için profesyönel Yönetici görevini de üstlenir. Kulüp adına Üye kayıt, mal ve hizmet alımlarında Genel Kurul onayıyla yetkilidir… (Kulüp oluşum sürecinde bu yetki Kurucu Yönetim Kurulu tarafından verilmiştir.)
Genel Sekreterlik için Üst Kurul ve Aktif Üyeler’den aday olunabilir. Hizmet devamlılığına göre hizmet dönemi Genel kurul tarafından belirlenir… Oluşum süreci hariç ilk olağan dönem için bu görev Kurucu Yönetim Kurulu tarafından Adnan Kaya’ya verilmiş ve genel harcamalar hariç kurul tarafından aylık olarak belli bir hizmet karşılığı ödeneği ayrılmıştır…
- Kulüp Üst Kurulu ve Aktif üyelerin Genel kurulda profesyönel yetkilerle seçtiği Genel Sekreter Kulübü ONURSAL BAŞKAN /Genel Başkan’ ın olmadığı yerde temsil eder.
-Kulup Genel Kurulu- Komisyonlar kanalıyla alınan kararları UYGULAMAK ve Uygulatmakla görevlidir.
Sorumluluğu Genel Yönetim Kurulu’na karşıdır.
Genel Sekreter, KULÜP GENEL YÖNETİMİ tarafından kesinleşen ve karara varılan konularda, Kulüp organizasyon giderlerine ve harcamalara katılım payını, Mali işlerden sorumlu Başkan Yrd. İle birlikte karar uyarınca değerlendirir ve İlgili yerlere ödemeleri yapar.

Genel Organizasyon Seçimli toplantısında (Genel Kurul) her bir komisyona önerilen adaylardan Komisyon Başkanı sıfatını alanlar Genel Yönetim Kurulu’nun da birer üyesini oluştururlar…

GEÇİCİ MADDE:
SİTE KULÜP Şehir kulüpleri şeklinde organize edilene kadar İstanbul Merkezli bir yapı gösterecektir. İstanbul Dışı açılımlarla birlikte İstanbul Merkez Kulüp Üyeleri (üst kurul ve Komisyon Başkanlarının Tamamı ve Komisyon Üyeleri SİTE KULÜP –Kulüp Sivas Kurucu Üyeleri sıfatını alırlar ve bu sıfatla
KULÜP Genel kurullarında 1- Divanlar bu üyelerden teklif edilebilir..
2-Disiplin Kurulu Üyeleri Kurucu Onur Kurulu üyelerinden oluşur.
3- Sadece kurucu Üyeler Gelecekte oluşturulabilecek ekonomik ve sosyal hizmetlerin organizasyonlarında Profesyönel veya gönüllü olarak görev alabilirler..
Kulüp oluşum sürecinde (Ocak-Haziran 2005) Bölge ve İllerden katılımcı üyeler ise Ocak 2005-Ocak 2006 )tarihleri arasında Kurucu üye sıfatını alabilirler…Bu tarihten sonra üye olanlar Kurucu Üye sıfatını alamazlar….
Bu hizmet SivasHaber Dergisi tarafından sosyal amaçlı bir organizasyon olarak hazırlanmaktadır...